در مراسم روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران، از گروه توسعه و‌ نوسازی صنایع گداختار بعنوان واحد نمونه کشوری در حضور رئیس جمهور و وزیر صمت و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس تقدیر و لوح و تندیس یادبود اهدا شد.