• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

اسکله های پایانه های نفتی ایران

شرح پروژه : بررسی وضعیت موجود سازه و ملحقات نصب شده در اسکله های عملیاتی و تدارکاتی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ با استفاده از بازرسی و بررسی های لازم به همراه مطالعات مهندسی از طریق مدلسازی رایانه ای و ارائه برنامه و دستور العمل های دوره ای جهت انجام بازرسی ها و تعمیرات لازم و تمهیدات کافی به منظور نگهداری از اسکله های  مذکور  مطابق جدیدترین روش ها ،استاندارد ها و مراجع معتبر بین المللی موضوع این پروژه میباشد.

اسکله های مورد بررسی شامل اسکله غربی (T) ،اسکله شرقی ( آذرپاد ) ، اسکله یدک کشها و اسکله کالا میباشد.

شرکت پتروفرآیند انرژی این پروژه را به صورت مشارکت به همراه مهندسان مشاور فارور اجرا مینماید.

 

کارفرما: شرکت پایانه های نفتی ایران
نوع قرارداد: طراحی پایه (یک قلم)
محل اجرای پروژه: جزیره خارک
مبلغ قرارداد: ۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۲