• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

تجهیزات اندازه گیری ایستگاه بازرگان

شرح پروژه:

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد سیستم اندازه گیری کمی و کیفی جریان گاز ایستگاه میترینگ بازرگان به روز رسانی شده و سیستم اندازه گیر و پایش کمی و کیفی جدیدی به صورت کاملا redundant و الکترونیکی در نظر گرفته شود. بدین منظور پیمان بشرح زیر را با مشارکت پژوهش و پالایش رادمان و پترو فرایند انرژی منعقد نموده است.
شرح پیمان عبارت است از خدمات مهندسی تکمیلی ، خرید و مهندسی کالا (P) ، انجام کارهای ساخت و نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم آنالایزر و میترینگ  و سایر خدمات مندرج در شرح کار پیمانکار ، برای انجام پروژه ارتقاء تجهیزات اندازه گیری ایستگاه گاز صادراتی بازرگان به روش EPC
محل اجرای کار ایستگاه صادرات گاز بازرگان : استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو، شهر بازرگان در مرز کشور ایران و ترکیه می باشد.

 

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
نوع قرارداد: EPC با مشارکت شرکت پالایش و پژوهش رادمان
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی
مبلغ قرارداد: 3/000/000 یورو
تاریخ اجرای پروژه: 1399