• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

تقویت فشار گاز نار

شرح پروژه : انجام مطالعه امکان سنجی ، مهندسی پایه و تهیه اسناد و مدارک مناقصه EPC برای احداث ایستگاه تقویت فشار نار

انجام فعالیتهای پروژه بشرح زیر می باشد:

  • مطالعه امکان سنجی پروژه از نظر فنی و اقتصادی و تعیین تعداد و محل ایستگاه تقویت فشار
  • انجام مهندسی پایه
  • تهیه اسناد و مدارک مناقصه EPC
  • انجام مطالعات ژئو تکنیک
  • تهیه اطلاعات در مورد تاسیسات موجود
  • مشاوره و همکاری با کارفرما در حین برگزاری مناقصه EPC

 

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
نوع قرارداد: طراحی پایه (یک قلم)
محل اجرای پروژه: منطقه نار و کنگان
مبلغ قرارداد: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۸۲