• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

خط انتقال گاز ایرانشهر چابهار

شرح پروژه: انجام خدمات طراحی و مهندسی پایه و تفصیلی خطوط لوله انتقال گاز ایرانشهر- چابهار ( به مجتمع مکران- نیروگاه چابهار- نیروگاه کنارک) در استان سیستان و بلوچستان به همراه کلیه ایستگاه ها و تاسیسات مربوطه به قطر ۵۶ اینچ به طول ۱۰۹ کیلومتر، قطر ۴۲ اینچ به طول ۴۴ کیلومتر از دو راهی مرز تا مجتمع مکران، قطر ۲۰ اینچ به طول ۲۰ کیلومتر از مجتمع مکران تا نیروگاه چابهار، قطر ۱۶ اینچ به طول ۲۰ کیلومتر از مجتمع مکران تا نیروگاه کنارک. به همراه کلیه تاسیسات مربوطه از قبیل ایستگاه های حفاظت کاتدیک و مخابرات به همراه فیبر نوری و نظایر آن و همچنین انجام مطالعات مهندسی ارزش، مطالعات HAZOP & HAZID، تهیه مدارک و نقشه های تحصیل اراضی مسیر خط لوله و انجام مطالعات صحرایی ژئوتکنیک و زمین شناسی مسیر به همراه آزمایشات مربوطه در طول مسیر بر اساس شرح کار و مستند سازی کلیه مکاتبات و مدارک پروژه جزو تعهدات مشاور میباشند.

 

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
نوع قرارداد: طراحی پایه (یک قلم)
محل اجرای پروژه: استان سیستان و بلوچستان
مبلغ قرارداد: ۵,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۵