• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

خط انتقال گاز تقویتی جویم و بنارویه

شرح پروژه:

پروژه عملیات اجرایی خط لوله ۱۰ اینچ جویم و بنارویه به طول تقریبی ۱۰۵ کیلومتر و ۱۲ ایستگاه ابتدا، انتها و بین راهی شامل ایستگاه های شیر قطع اتوماتیک، انشعاب، فرستنده و گیرنده توپک، به صورت PC می باشد. فشار طراحی خط لوله جویم و بنارویه ۱۴۰۰ پوند بر اینچ مربع و درجه حرارت طراحی آن ۸۵ درجه سانتیگراد می باشد . این خط لوله از حدود کیلومتر ۳۰۰ + ۲۱۶ خط لوله چهارم سراسری گاز در نزدیکی روستای بریخون شروع شده و پس از عبور از ایستگاه های شیر قطع اتوماتیک بین راهی و انشعابات ۴ اینچ کاریان، لاغران و ده فیش و انشعاب ۱۰ اینچ بنارویه به ایستگاه دریافت کننده توپک جویم در حوالی روستای فرشته جان با طول تقریبی ۹۸.۶ کیلومتر منتهی می گردد. همچنین انشعاب ۱۰ اینچ بنارویه از کیلومتر ۱۸۵ + ۸۶ مسیر جویم اخذ و با طول تقریبی ۶ کیلومتر به ایستگاه شیر قطع اتوماتیک و انشعاب بنارویه در حوالی روستای بختیارویه منتهی می گردد. در این راستا پیمانکار مسئولیت دارد کلیه خدمات مشروحه را طبق مقررات و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و مورد قبول کارفرما با رعایت اصول و موازین فنی در زمان معین ، به نحو احسن به انجام برساند و نسبت به راه اندازی و تحویل پروژه به بهره بردار از طریق کارفرما اقدام نماید.

شرح کار این پروژه شامل انجام خدمات مهندسی تکمیلی طراحی و فنی، صحه گذاری طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی بر خدمات مهندسی، تامین کالا و عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی و دوره نگهداری و نظارت کارگاهی از تاریخ شروع به کار تا تحویل قطعی پروژه و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی و تسویه های مربوطه و همچنین کلیه وظایف مربوط به روش PC میباشد.

کارفرمای پروژه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران و مشاور کارفرما شرکت مهندسی پترو فرآیند انرژی و پیمانکار PC پروژه شرکت سلار مالاکان می باشد.

 

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
نوع قرارداد: نظارت کارگاهی و عالیه
محل اجرای پروژه: استان فارس
مبلغ قرارداد: 100/000/000/000ریال
تاریخ اجرای پروژه: 1397