• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

خط لوله انتقال گاز جویم بنارویه و کامفیروز

شرح پروژه: پروژه طراحی خط انتقال گاز ۱۰ اینچ جویم و بنارویه با فشار طراحی ۱۳۰۵ پوند بر اینچ مربع منشعب از خط لوله ۵۶ چهارم سراسری بطول تقریبی ۱۰۷ کیلومتر تا حوالی شهرهای مذکور به انضمام بازنگری کلیه اسناد و مدارک طراحی و تکمیل طراحی خط لوله ۱۲ کامفیروز که در ادامه خط لوله کوشکک از محل ایستگاه تقلیل فشار این شهر شروع و حدود ۳۱ کیلومتر به سمت شهر کامفیروز امتداد مییابد طبق مشخصات پروژه و استانداردهای قابل قبول شرکت ملی گاز ایران به طور کامل شامل و نه محدود به موارد ذیل می باشد:

 • انجام مطالعات اولیه Basic و طراحی مقدماتی در کلیه بخش ها.
 • انجام مسیریابی
 • انجام نقشه برداری مسیر خط لوله و تهیه نقشه های تقاطع و تحصیل اراضی و …
 • انجام ارزیابی زیست محیطی.
 • انجام مطالعات مهندسی ارزش.
 • تهیه و ارائه مدارک مطالعات پایه.
 • انجام طراحی تفصیلی خطوط لوله مزبور و کلیه ایستگاههای مربوطه در بخش های مختلف مهندسی.
 • انجام طراحی مقدماتی و تفصیلی ایستگاههای شیر بین راهی، انشعابات و ایستگاههای فرستنده و گیرنده توپک و …
 • انجام عملیات خاکشناسی
 • انجام طراحی سیستم حفاظت از زنگ خطوط لوله مزبور و ارائه محاسبات لازم.
 • انجام طراحی ابنیه ها و کلیه کارهای ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز .
 • تهیه لیست اجناس، مشخصات فنی و دیتاشیت های کالای مورد نیاز پروژه و تهیه MR
 • تهیه اسناد مناقصه

 

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
نوع قرارداد: طراحی پایه (یک قلم)
محل اجرای پروژه: استان فارس
مبلغ قرارداد: ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۵