• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

خط لوله ۳۰ اینچ کهنوج

شرح پروژه:

الف- شامل راهبری، کنترل و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای پیمانکار پروژه تا پس از دوران تضمین و همچنین کنترل، بازنگری و تصحیح مدارک مراحل مقدماتی و تفصیلی طراحی و خرید و تامین کالا و تصویب آن میباشد

ب- انجام خدمات نظارت کارگاهی بر روند اجرایی پروژه گازرسانی نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی کهنوج که از حد فاصل کیلومتر ۵۷۰ خط لوله هفتم سراسری تا نیروگاه کهنوج بطول تقریبی ۱۵ کیلومتر با قطر ۳۰ اینچ و با فشار عملیاتی ۱۳۰۵ پوند بر اینچ (پام) بهمراه انشعابات، ایستگاه ها و تاسیسات مربوط به آنها به روش خرید کالا و اجرا (PC) در مدت هشت ماه در استان کرمان میباشد که انجام نظارت عالیه با احتساب دوره نظارت کارگاهی در مجموع به مدت بیست ماه تا زمان تحویل قطعی به بهره بردار و تسویه حساب کامل با پیمانکار میباشد.

 

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
نوع قرارداد: نظارت کارگاهی و عالیه (یک قلم)
محل اجرای پروژه: استان کرمان منطقه کهنوج
مبلغ قرارداد: ۱۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۳