• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

سیستم خنک کننده ظروف فرآیندی

شرح پروژه: با توجه به احداث واحدهای جدید و نیز جاده های دسترسی جدیدالاحداث در مجاورت واحدهای فرآیندی موجود، مجتمع پتروشیمی خارگ در نظر دارد موقعیت فلرهای موجود را مورد بررسی مجدد قرار داده و در صورت نیاز به مکان های جدید امن منتقل نماید.

در حال حاضر از سیستم فلر موجود شرکت فلات قاره (IPAC) جهت تخلیه و سوزاندن گازهای واحد گاز-مایع (LPG) پتروشیمی خارگ استفاده می گردد. بر این اساس این مجتمع در نظر دارد برای واحد گاز-مایع فلر جدید مناسب برای تخلیه گازهای مازاد طراحی و سفارش دهد.

لذا هدف از انجام این مرحله مهندسی بررسی مجدد موقعیت فلرهای قدیمی و نیز طراحی فلر جدید برای واحد گاز-مایع بر اساس استانداردها و مبانی طراحی مناسب می باشد.

 

کارفرما: شرکت پتروشیمی خارگ
نوع قرارداد: طراحی پایه (یک قلم)
محل اجرای پروژه: جزیره خارگ
مبلغ قرارداد: ۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۲