• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

پروژه نفت شهر

شرح پروژه : این پروژه به منظور احداث واحد جمع آوری، تقویت فشار و انتقال گازهای همراه واحد بهره برداری و نمک زدایی میدان نفتی نفت شهر واقع در ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی ایلام و ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه تعریف شده است. به طور خلاصه این پروژه شامل انجام فعالیت های EPC جهت احداث یک واحد جمع آوری و تقویت فشار همراه با کلیه تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز، خط لوله انتقال گاز ترش ۴″ دفنی به طول تقریبی ۶۵ کیلومتر از واحد فوق تا تأسیسات مرکزی منطقه تنگ بیجار (TCF) شامل کلیه ایستگاههای ارسال و دریافت توپک، ایستگاههای حفاظت کاتدیک، ایستگاههای شیرهای قطع و وصل جریان، تأمین هزینه های بازرسی شخص ثالث و تأمین لوازم و قطعات یدکی ۲ ساله مطابق مشخصات فنی پروژه می باشد.

محدوده کلی کار پیمانکار EPC انجام فعالیت های EPC جهت تأسیسات مزبور، ارتباط واحد جمع آوری و تقویت فشار به واحد جدید بهره برداری بر اساس برنامه زمان بندی تهیه شده توسط پیمانکار و تأیید شده توسط کارفرما می باشد. واحد جمع آوری و تقویت فشار در مجاورت واحد جدید الاحداث بهره برداری و نمک زدایی احداث خواهد شد. شرکت مهندسی پترو فرآیند انرژی مسئول طراحی تفصیلی و خدمات مهندسی کالای پروژه فوق الذکر میباشد.

 

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
نوع قرارداد: طراحی تفصیلی (یک قلم)
محل اجرای پروژه: 130 کیلومتری کرمانشاه
مبلغ قرارداد: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۸۷