• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

گازرسانی در استان آذربایجان غربی

شرح پروژه : انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خطوط انتقال لوله گاز و گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی شامل دفتر نظارت عالیه در ارومیه و نظارت کارگاهی کلیه پروژه های گازرسانی در سطح استان

در این پروژه حجم کار نظارت در بعضی مواقع نظارت بر کار حدود ۵۰ پیمانکار خواهد بود

 

کارفرما: شرکت گاز استان آذربایجان غربی
نوع قرارداد: نظارت کارگاهی و عالیه
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی
مبلغ قرارداد: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۸۵