• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6

گازرسانی در سطح استان سمنان

شرح پروژه: خدمات پشتیبانی فنی و نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های گاز رسانی اعم از صنعتی و شهری و روستایی و ساختمانی در سطح استان سمنان شامل شهرستانهای سمنان- دامغان- شاهرود- گرمسار- مهدیشهر- آرادان و میامی و توابع آنها.

پروژه هایی که تحت پوشش خدمات مهندسی مشاور قرار می گیرد عبارتند از:

الف) پروژه های احداث شبکه توزیع، تغذیه، خطوط انتقال، انشعابات با لوله های فولادی و پلی اتیلن و آزمایشات و تزریق گاز و راه اندازی آنها اعم از صنعتی و غیر صنعتی.

ب) ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک.

ج) پروژه های ساختمانی و تاسیساتی جنبی مربوط به ایستگاههای تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک و ساختمانهای عملیاتی و ساختمانهای اداری.

د)کلیه عملیاتی که خدمات مشاور برای احداث و بهره برداری کامل از پروژه های مذکور مورد نیاز باشد.

 

کارفرما: شرکت گاز استان سمنان
نوع قرارداد: نظارت کارگاهی و عالیه (یک قلم)
محل اجرای پروژه: استان سمنان
مبلغ قرارداد: ۴۲,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۴