• تهران، میدان ونک، خ ملاصدرا، بعد از شیخ بهایی، پلاک ۲۳۳

یازده ایستگاه تقویت فشار گاز

شرح پروژه: ارائه خدمات مهندسی پایه ( اولیه) و تهیه مدارک پیمان EPC و بررسی پیشنهادات پیمانکاران و سپس نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای توسعه و بازسازی یازده ایستگاه تقویت فشار گاز که در مسیر خط لوله گاز (“۴۲) اول سراسری و بخشی از خط لوله گاز دوم سراسری که از منطقه استان فارس ( نورآباد) شروع و در طول مسیر این خطوط لوله سراسری ادامه یافته تا منطقه استان گیلان ( شهر صنعتی رشت) در چهار فاز بشرح زیر انجام خواهد شد:

فاز یک: طراحی پایه توسعه ایستگاه بعثت در استان فارس به استعداد یک (UNIT) واحد توربوکمپرسور مشابه واحد های نصب شده در حال بهره برداری بطور کامل و اضافه شدن کلیه تاسیسات جانبی موجود و تهیه مدارک EPC برای انتخاب پیمانکار و سپس نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای کامل این سیستم در توسعه ایستگاه مربوطه.

فاز دو: طراحی پایه و بررسی در بازسازی و یا نوسازی ۳۴ واحد توربو کمپرسور در هشت ایستگاه تقویت فشار گاز در مسیر خط لوله “۴۲ اول سرتاسری گاز از منطقه پتاوه ( یاسوج) تا شهر صنعتی رشت در استان گیلان در مسیری به طول حدودا ۱۰۰۰ کیلومتر در ایستگاههای ( ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸) ، تهیه مدارک EPC و بررسی پیشنهادات پیمانکاران EPC و نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای بازسازی و یا نوسازی این ایستگاهها.

فاز سه : طراحی پایه توسعه ایستگاه تقویت فشار گاز شماره ۲ قم ( مشابه فاز یک) در منطقه نیزار قم در مسیر خط لوله دوم سرتاسری.

فاز چهارم: طراحی پایه برای تهیه و نصب و راه اندازی مجموعه تاسیسات یک سیستم کولر خنک کننده گاز خروجی از ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد در منطقه استان فارس و تهیه مدارک EPC و بررسی پیشنهادات و نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای کار.

 

کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران
نوع قرارداد: طراحی پایه و نظارت کارگاهی و عالیه
محل اجرای پروژه: در طول مسیر خطوط لوله اول و دوم سراسری گاز بطور تقریبی 1100 کیلومتر از جنوب ایران تا شمال کشور
مبلغ قرارداد: ۳۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۸۸