• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۱۱۲ طبقه دوم واحد ۶
رئیس هیئت مدیره

دکترای مکانیک، مدیر اسبق پترو پارس و مجری بیش از بیست طرح نفت و گاز و پتروشیمی