• تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک 112 طبقه 2 واحد 6
رئیس هیئت مدیره

دکترای مکانیک، مدیر اسبق پترو پارس و مجری بیش از بیست طرح نفت و گاز و پتروشیمی